3D návrh krabičky

Návrh krabičky: 

Jedným z kľúčových parametrov návrhu krabičky bola jej samotná veľkosť a robustnosť. Dôležitým faktorom bolo aj umiestnenie batérie, aby neprekrývala anténu. V prípade, že by bola umiestnená v tesnej blízkosti, dochádzalo by k výraznému útlmu antény a tým zníženie dosahu zariadenia na BTSky operátora.

Ako materiál bol zvolený PETG materiál ktorý je robustnejší a elastickejší ako PLA. Tlač krabičky prebiehal vo dvoch častiach, vrchný a spodný diel a celkovo sa tlačila okolo 3,5 hodiny. Pre LED diódu bol použitý transparentný tunel, ktorý prenáša svetlo na povrch krabičky a USB konektor je chránený gumovou krytkou na micro USB. Vrchná časť krabičky bude prelepená PVC nálepkou s potlačou.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk      www.employment.gov.sk      www.ia.gov.sk